Có 1 kết quả:

Yīn shān

1/1

Yīn shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yin mountains in Inner Mongolia