Có 1 kết quả:

yīn xìng ㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) negative
(2) feminine