Có 1 kết quả:

yīn hù

1/1

yīn hù

giản thể

Từ điển phổ thông

âm hộ, cửa mình

Từ điển Trung-Anh

vulva