Có 1 kết quả:

yīn suō

1/1

yīn suō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a hard wood