Có 1 kết quả:

yīn dú

1/1

yīn dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sinister
(2) insidious