Có 1 kết quả:

yīn shī

1/1

yīn shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dark and moist