Có 1 kết quả:

yīn dì

1/1

yīn dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clitoris