Có 1 kết quả:

yīn xū

1/1

yīn xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deficiency of yin 陰|阴[yin1] in TCM