Có 1 kết quả:

yīn dào kǒu ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) female external genitalia (anatomy)
(2) vulva