Có 1 kết quả:

yīn yù

1/1

yīn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gloomy