Có 1 kết quả:

yīn fù

1/1

yīn fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mons veneris