Có 1 kết quả:

yīn yáng

1/1

yīn yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

yin and yang