Có 1 kết quả:

yīn xiǎn

1/1

yīn xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) treacherous
(2) sinister