Có 1 kết quả:

yīn mái ㄧㄣ ㄇㄞˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

haze