Có 1 kết quả:

yīn fēng

1/1

yīn fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chill wind
(2) (fig.) evil wind