Có 1 kết quả:

jiē dì

1/1

jiē dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

terrace (geography)