Có 1 kết quả:

jiē tī ㄐㄧㄝ ㄊㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flight of steps
(2) (fig.) a means of advancement
(3) stepping stone