Có 1 kết quả:

zǔ zhí

1/1

zǔ zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

numerical value of electrical impedance