Có 1 kết quả:

zǔ rán

1/1

zǔ rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fire resistant