Có 1 kết quả:

ā sān

1/1

ā sān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(derog.) an Indian