Có 1 kết quả:

Ā shén hā bā dé

1/1

Ā shén hā bā dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ashgabat, capital of Turkmenistan