Có 1 kết quả:

Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aksai Kazakh autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu