Có 1 kết quả:

Ā kè táo xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aketedu county in Xinjiang (on the border with Kyrgyzstan)