Có 1 kết quả:

Ā lán wén

1/1

Ā lán wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Aramaic