Có 1 kết quả:

ā lán rě

1/1

ā lán rě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buddhist temple (translit. of Sanskrit "Aranyakah")