Có 1 kết quả:

Ā fán tí

1/1

Ā fán tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales
(2) smart guy