Có 1 kết quả:

ā lì téng

1/1

ā lì téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alyxia root and herb (used in TCM)