Có 1 kết quả:

ā lì téng ㄌㄧˋ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alyxia root and herb (used in TCM)