Có 1 kết quả:

Ā bǔ dù lā

1/1

Ā bǔ dù lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Abdullah (name)