Có 1 kết quả:

Ā kǎ pǔ ěr kē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Acapulco, city in Mexico