Có 1 kết quả:

Ā shǐ nà Gǔ duō lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ashina Qutlugh, personal name of 頡跌利施可汗|颉跌利施可汗[Jie2 die1 li4 shi1 Ke4 han2]