Có 1 kết quả:

Ā hé qí xiàn ㄏㄜˊ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aqchi Nahiyisi or Aheqi county in Kizilsu Kirghiz autonomous prefecture 克孜勒蘇柯爾克孜自治州|克孜勒苏柯尔克孜自治州, Xinjiang