Có 2 kết quả:

Ā sài bài jiāngā sài bài jiāng

1/2

Ā sài bài jiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus

ā sài bài jiāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Azerbaijan