Có 1 kết quả:

Ā sài bài jiāng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Azerbaijan (person)