Có 1 kết quả:

ā qí lì sī ㄑㄧˊ ㄌㄧˋ ㄙ

1/1

Từ điển phổ thông

Achilles (một anh hùng trong thần thoại Hy Lạp)