Có 1 kết quả:

ā nǎi

1/1

ā nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

granny