Có 1 kết quả:

ā mèi

1/1

ā mèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

younger sister

Một số bài thơ có sử dụng