Có 1 kết quả:

Ā mǔ sī tè dān

1/1

Ā mǔ sī tè dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Amsterdam, capital of Netherlands