Có 2 kết quả:

Ā ěr bā ní yà ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋā ěr bā ní yà ㄦˇ ㄅㄚ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Albania

Từ điển phổ thông

nước Albani