Có 1 kết quả:

Ā ěr tài shān mài ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia