Có 1 kết quả:

Ā bā gā qí

1/1

Ā bā gā qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Abag banner or Avga khoshuu in Xilin Gol league 錫林郭勒盟|锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia