Có 1 kết quả:

Ā bù Zā bǐ

1/1

Ā bù Zā bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE)