Có 1 kết quả:

Ā bù zhā bǐ shì

1/1

Ā bù zhā bǐ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE)