Có 1 kết quả:

Ā bù Dá bǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (Tw)