Có 1 kết quả:

Ē mí tuó rú lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

Amitabha, Buddha of infinite light