Có 1 kết quả:

Ā lā bó rén ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Arab
(2) Arabian
(3) Arabian people