Có 1 kết quả:

Ā lā bó jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gum arabic
(2) acacia gum