Có 1 kết quả:

Ā sī lán ㄙ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aslan (from the Narnia chronicles)