Có 1 kết quả:

Ā sī lán

1/1

Ā sī lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aslan (from the Narnia chronicles)