Có 1 kết quả:

Ā màn Wān

1/1

Ā màn Wān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Gulf of Oman