Có 1 kết quả:

ā yuè hún zǐ shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

pistachio tree